Φιλοσοφία

Κέντρο ξένων γλωσσών
Παύλα ενότητας

Ξεκάθαροι στόχοι

Οι στόχοι για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μπορεί να είναι γλωσσικοί, συναισθηματικοί, γνωστικοί, στάσεις/αξίες και διαπολιτισμικοί.

Παύλα ενότητας

Επικοινωνία με τους μαθητές και βιωματική χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Καθημερινή χρήση της αγγλικής γλώσσας μέσα στο σχολικό περιβάλλον έχοντας  κύριο στόχο τη βιωματική κατάκτηση της!

 

Παύλα ενότητας

Καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων

Ομιλίας, γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου. Όλες οι δεξιότητες είναι σημαντικές για την ισορροπημένη γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή.

Παύλα ενότητας

Ποικιλία διδακτικών μέσων

Η χρήση ποικιλίας διδακτικών μέσων ελκύει το ενδιαφέρον και κρατά την προσοχή των παιδιών αμείωτη. Τα διδακτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε  περιλαμβάνουν πλούσιο εποπτικό υλικό(videos), διαδραστικοί πίνακες,  αυθεντικό υλικό όπως εφημερίδες περιοδικά ,TED TALKS, βιβλία από τη δανειστική μας  βιβλιοθήκη, αφίσες, εικόνες και πολλά άλλα.

Παύλα ενότητας

Επικοινωνιακή προσέγγιση

Η κυρία προσέγγιση που υιοθετούμε στη διδασκαλία των αγγλικών στο κέντρο ξένων γλωσσών μας είναι η επικοινωνιακή προσέγγιση οπότε το σημαντικότερο στοιχείο να είναι η χρήση της γλώσσας για πραγματική επικοινωνία και οι γλωσσικές δραστηριότητες να έχουν έναν επικοινωνιακό στόχο.

Παύλα ενότητας

Χρήση της τεχνολογίας

Η συστηματική χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στην προώθηση των μαθησιακών στόχων αφού ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του και να παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών. Επιπλέον η τεχνολογία προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αυθεντικό υλικό  και ευκαιρίες για δημιουργική εργασία.

Οι εγκαταστάσεις μας

Επισκεφθείτε μας στη Θερμοπυλών 29, στο Πάρκο Κρήτης Θεσσαλονίκης.

The english language experts

Γιατί το κέντρο ξένων γλωσσών

Γιατί να επιλέξετε το κέντρο μας;

Έχουμε την γνώση και τον τρόπο να καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας στην ουσιαστική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Η συνέπεια, το αίσθημα ευθύνης, η άριστη οργάνωση, η αναζήτηση του πρωτοποριακού και η αγάπη για το παιδί είναι τα χαρακτηριστικά μας!
Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή μας ξεχωριστά καθώς και συνεχής συνεργασία γονέων - εκπαιδευτικών!
Κάθε μαθητής είναι πρωταγωνιστής στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας!
Quizzes - Quizlets, Wordwall Games Τα παιδιά χρειάζεται να νιώθουνε ότι η εργασία τους ελέγχεται και η προσπάθειά τους αναγνωρίζεται. Αυτό τους δίνει κίνητρο να συνεχίζουν την προσπάθεια.
Καινοτόμες δράσεις όπως Projects, Drama in class ( Θεατρικές Παραστάσεις),Pair Work activities and Games in class ζωντανεύουν το μάθημα και κάνουν πιο δημιουργική την ενασχόληση με τη γλώσσα.
Συντόμευση χρόνου σπουδών!
Συνδυασμός πολυετούς πολύτιμης εμπειρίας από άριστα καταρτισμένο προσωπικό και σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας!
Εξετάσεις Προσομοίωσης ( Προφορικές και Γραπτές) για όλα τα πτυχία- Mock Tests
Ενισχυτική Διδασκαλία: Φροντίζουμε και καλύπτουμε τα τυχόν κενά και τις αδυναμίες των μαθητών και μαθητριών μας!

Δεν είναι τυχαίο που τόσοι πολλοί γονείς, μας εμπιστεύονται για τα παιδιά τους.

Ιστορία