Ιστορία

Κέντρο ξένων γλωσσών

Βούλα Χίτογλου-Φυτώκα

Το 1976 η κυρία Βούλα Χίτογλου-Φυτώκα (Αριστούχος Πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) οραµατίστηκε και ίδρυσε ένα πρότυπο κέντρο ξένων γλὠσσών στο οποίο αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά. Το αίσθηµα ευθύνης, η μεγάλη της αγάπη για τα παιδιά και το υψηλό εκπαιδευτικό ήθος που τη χαρακτηρίζουν, οδήγησαν στη δηµιουργία ενός κέντρου υψηλών προδιαγραφών. Χιλιάδες µαθητές έμαθαν και εξέλιξαν την αγγλική γλώσσα ἐχοντάς την σαν απαραίτητο εφόδιο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διαχωριστική μπορντούρα

Βίλλη Φυτώκα

Την αξιόλογη πορεία του φροντιστηρίου συνεχίζει η κόρη της, απόφοιτος του American College of Thessaloniki - Anatolia πτυχιούχος του τμήματος Aγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Master of Education -Teaching English as a Foreign Language MMU, εισάγοντας νέες τεχνικές στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Διαχωριστική μπορντούρα

46 Χρόνια προσφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

Φιλοσοφία
The english language experts