48 Χρόνια αγγλικά υψηλού επιπέδου και προσφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Φιλοσοφία

Πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές και εποπτικό υλικό κάθε μέρα!

Το σχολείο

Δεν είναι τυχαίο που τόσοι πολλοί γονείς, μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους.

Ιστορία

Συνδυασμός πολυετούς πολύτιμης εμπειρίας και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

Φιλοσοφία

Έμπειρο και άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό.

Το σχολείο

Η μάθηση γίνεται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με καινοτόμες δράσεις.

Νέα - Εκδηλώσεις

Κάθε μαθητής και μαθήτριά μας αποτελεί ζωντανή διαφήμιση.

Το σχολείο

Βιωματική μάθηση μέσα από θεατρικές παραστάσεις pair work activities και παιχνίδια στην τάξη.

Φιλοσοφία

Νέες τεχνικές - διαδραστικοί πίνακες: Καθιστούν την τεχνολογία απαραίτητο εργαλείο για τους μαθητές και κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο διαδραστική και δημιουργική

Φιλοσοφία

Περισσότερα από 4.000 πτυχία Lower και Proficiency (University of Cambridge, University of Michigan)

Τμήματα