Η πρώτη συνάντηση των Juniors για το 2019

Η πρώτη συνάντηση των Juniors είναι γεγονός! Αναμνηστική φωτογραφία από τη Welcome Back Day for Juniors την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019!